400-601-8881 sdlmt@ft-china.com


一、通关:流程简化,快速通关 

        1) 海关、商检直连接口,高效通关、通检;
        2) 专业团队,审单制单;
        3) 专业归类服务。

二、外汇:安全高效,结算快
        帮助您完成各项进口国际结算业务
        1) 多家银行支撑的外贸综合平台; 
        2) 实现境外同步付汇,安全快捷。